Giá
: 26 Triệu/m²
Diện tích:
: 97m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
28/03/2019
Giá
: 2 Tỷ
Diện tích:
: 37m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
01/12/2018
Giá
: 105 Triệu/m²
Diện tích:
: 154m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
14/11/2018
Giá
: 50 Tỷ
Diện tích:
: 800m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
08/11/2018
Giá
: 15 Tỷ
Diện tích:
: 102m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
07/11/2018
Giá
: 13.5 Tỷ
Diện tích:
: 103m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
07/11/2018
Giá
: 22 Tỷ
Diện tích:
: 126m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
26/10/2018
Giá
: 30 Triệu/m²
Diện tích:
: 50m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
12/10/2018