Bảng Giá Đất Quận 1 Từ 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số  51 /2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
      Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
         
STT TÊN ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ
TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 ALEXANDRE  DE RHODES TRỌN ĐƯỜNG          92,400
2 BÀ LÊ CHÂN TRỌN ĐƯỜNG          32,600
3 BÙI THỊ XUÂN TRỌN ĐƯỜNG          59,800
4 BÙI VIỆN TRỌN ĐƯỜNG          52,800
5 CALMETTE TRỌN ĐƯỜNG          57,800
6 CAO BÁ NHẠ TRỌN ĐƯỜNG          33,900
7 CAO BÁ QUÁT TRỌN ĐƯỜNG          46,200
8 CHU MẠNH TRINH TRỌN ĐƯỜNG          52,800
9 CÁCH MẠNG THÁNG 8 TRỌN ĐƯỜNG          66,000
10 CỐNG QUỲNH TRỌN ĐƯỜNG          58,100
11 CÔ BẮC TRỌN ĐƯỜNG          35,500
12 CÔ GIANG TRỌN ĐƯỜNG          35,600
13 CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN TRỌN ĐƯỜNG        115,900
14 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH            96,800
15 CÔNG XÃ PARIS TRỌN ĐƯỜNG          96,800
16 CÂY ĐIỆP TRỌN ĐƯỜNG          21,400
17 ĐINH CÔNG TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG          32,600
18 ĐINH TIÊN HOÀNG LÊ DUẪN ĐIỆN BIÊN PHỦ        36,400
ĐIỆN BIÊN PHỦ VÕ THỊ SÁU        45,200
VÕ THỊ SÁU CẦU BÔNG        35,000
19 ĐIỆN BIÊN PHỦ CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐINH TIÊN HOÀNG        35,000
ĐINH TIÊN HOÀNG HAI BÀ TRƯNG        45,500
20 ĐẶNG DUNG TRỌN ĐƯỜNG          32,000
21 ĐẶNG THỊ NHU TRỌN ĐƯỜNG          56,700
22 ĐẶNG TRẦN CÔN TRỌN ĐƯỜNG          37,400
23 ĐẶNG TẤT TRỌN ĐƯỜNG          32,000
24 ĐỀ THÁM VÕ VĂN KIỆT TRẦN HƯNG ĐẠO        30,300
TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO        36,500
25 ĐỒNG KHỞI TRỌN ĐƯỜNG        162,000
26 ĐỖ QUANG ĐẨU TRỌN ĐƯỜNG          39,600
27 ĐÔNG DU TRỌN ĐƯỜNG          88,000
28 HAI BÀ TRƯNG BẾN BẠCH ĐẰNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI        96,800
NGUYỄN THỊ MINH KHAI VÕ THỊ SÁU        65,600
VÕ THỊ SÁU NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI        72,700
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI CẦU KIỆU        58,200
29 HOÀ MỸ TRỌN ĐƯỜNG          22,100
30 HUYỀN QUANG TRỌN ĐƯỜNG          24,600
31 HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA TRỌN ĐƯỜNG          44,000
32 HUỲNH THÚC KHÁNG NGUYỄN HUỆ NAM KỲ KHỞI NGHĨA        92,400
NAM KỲ KHỞI NGHĨA QUÁCH THỊ TRANG        70,000
33 HUỲNH KHƯƠNG NINH TRỌN ĐƯỜNG          26,300
34 HÀM NGHI TRỌN ĐƯỜNG        101,200
35 HÀN THUYÊN TRỌN ĐƯỜNG          92,400
36 HẢI TRIỀU TRỌN ĐƯỜNG          86,000
37 HOÀNG SA TRỌN ĐƯỜNG          26,400
38 HỒ HUẤN NGHIỆP TRỌN ĐƯỜNG          92,400
39 HỒ HẢO HỚN TRỌN ĐƯỜNG          30,200
40 HỒ TÙNG MẬU VÕ VĂN KIỆT HÀM NGHI        41,300
HÀM NGHI TÔN THẤT THIỆP        68,900
41 KÝ CON TRỌN ĐƯỜNG          58,200
42 LÝ TỰ TRỌNG NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG HAI BÀ TRƯNG      101,200
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG        78,500
43 LÝ VĂN PHỨC TRỌN ĐƯỜNG          28,100
44 LƯƠNG HỮU KHÁNH TRỌN ĐƯỜNG          38,800
45 LÊ ANH XUÂN TRỌN ĐƯỜNG          66,000
46 LÊ CÔNG KIỀU TRỌN ĐƯỜNG          46,600
47 LÊ DUẨN TRỌN ĐƯỜNG        110,000
48 LÊ LAI CHỢ BẾN THÀNH NGUYỄN THỊ NGHĨA        88,000
NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRÃI        79,200
49 LÊ LỢI TRỌN ĐƯỜNG        162,000
50 LÊ THÁNH TÔN PHẠM HỒNG THÁI ĐỒNG KHỞI      115,900
ĐỒNG KHỞI TÔN ĐỨC THẮNG      110,000
51 LÊ THỊ HỒNG GẤM NGUYỄN THÁI HỌC CALMETTE        48,400
CALMETTE PHÓ ĐỨC CHÍNH        59,400
52 LÊ THỊ RIÊNG TRỌN ĐƯỜNG          66,000
53 LƯU VĂN LANG TRỌN ĐƯỜNG          83,600
54 LÊ VĂN HƯU TRỌN ĐƯỜNG          57,200
55 MAI THỊ LỰU TRỌN ĐƯỜNG          40,600
56 MÃ LỘ TRỌN ĐƯỜNG          25,400
57 MẠC THỊ BƯỞI TRỌN ĐƯỜNG          88,000
58 MẠC ĐỈNH CHI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRẦN CAO VÂN        52,800
TRẦN CAO VÂN NGUYỄN DU        59,400
59 NGUYỄN THỊ MINH KHAI CẦU THỊ NGHÈ HAI BÀ TRƯNG        61,400
HAI BÀ TRƯNG CỐNG QUỲNH        77,000
CỐNG QUỲNH NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ        66,000
60 NAM KỲ KHỞI NGHĨA VÕ VĂN KIỆT HÀM NGHI        79,200
HÀM NGHI LÊ THÁNH TÔN        75,600
LÊ THÁNH TÔN NGUYỄN THỊ MINH KHAI        72,600
61 NGUYỄN AN NINH TRỌN ĐƯỜNG          79,200
62 NGUYỄN CẢNH CHÂN TRỌN ĐƯỜNG          44,800
63 NGUYỄN CÔNG TRỨ NGUYỄN THÁI HỌC PHÓ ĐỨC CHÍNH        57,200
PHÓ ĐỨC CHÍNH HỒ TÙNG MẬU        73,000
64 NGUYỄN CƯ TRINH TRỌN ĐƯỜNG          57,500
65 NGUYỄN DU CÁCH MẠNG THÁNG 8 NAM KỲ KHỞI NGHĨA        57,200
NAM KỲ KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG        66,000
HAI BÀ TRƯNG TÔN ĐỨC THẮNG        57,200
66 NGUYỄN HUY TỰ TRỌN ĐƯỜNG          35,100
67 NGUYỄN HUỆ TRỌN ĐƯỜNG        162,000
68 NGUYỄN VĂN BÌNH TRỌN ĐƯỜNG          57,200
69 NGUYỄN VĂN NGUYỄN TRỌN ĐƯỜNG          25,400
70 NGUYỄN HỮU CẦU TRỌN ĐƯỜNG          34,100
71 NGUYỄN KHẮC NHU TRỌN ĐƯỜNG          37,000
72 NGUYỄN PHI KHANH TRỌN ĐƯỜNG          25,400
73 NAM QUỐC CANG TRỌN ĐƯỜNG          44,000
74 NGUYỄN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG          46,200
75 NGUYỄN THIỆP TRỌN ĐƯỜNG          74,800
76 NGUYỄN THÁI BÌNH TRỌN ĐƯỜNG          57,100
77 NGUYỄN THÁI HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO PHẠM NGŨ LÃO        61,600
ĐOẠN CÒN LẠI          48,400
78 NGUYỄN THÀNH Ý TRỌN ĐƯỜNG          32,200
79 NGUYỄN THỊ NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG          61,600
80 NGUYỄN TRUNG NGẠN TRỌN ĐƯỜNG          37,000
81 NGUYỄN TRUNG TRỰC LÊ LỢI LÊ THÁNH TÔN        82,200
LÊ THÁNH TÔN NGUYỄN DU        77,000
82 NGUYỄN TRÃI NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG CỐNG QUỲNH        88,000
CỐNG QUỲNH NGUYỄN VĂN CỪ        66,000
83 NGUYỄN VĂN CHIÊM TRỌN ĐƯỜNG          66,000
84 NGUYỄN VĂN CỪ VÕ VĂN KIỆT TRẦN HƯNG ĐẠO        33,600
TRẦN HƯNG ĐẠO NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ        42,700
85 NGUYỄN VĂN GIAI TRỌN ĐƯỜNG          44,000
86 NGUYỄN VĂN THỦ HAI BÀ TRƯNG MẠC ĐĨNH CHI        48,400
MẠC ĐĨNH CHI HOÀNG SA        44,000
87 NGUYỄN VĂN TRÁNG TRỌN ĐƯỜNG          44,000
88 NGUYỄN VĂN NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG          32,300
89 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU HAI BÀ TRƯNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM        66,000
NGUYỄN BỈNH KHIÊM HOÀNG SA        45,000
90 NGUYỄN BỈNH KHIÊM TRỌN ĐƯỜNG          48,800
91 NGÔ VĂN NĂM TRỌN ĐƯỜNG          47,700
92 NGÔ ĐỨC KẾ TRỌN ĐƯỜNG          88,000
93 PASTEUR NGUYỄN THỊ MINH KHAI HÀM NGHI        79,500
HÀM NGHI VÕ VĂN KIỆT        69,600
94 PHAN BỘI CHÂU TRỌN ĐƯỜNG          88,000
95 PHAN CHÂU TRINH TRỌN ĐƯỜNG          88,000
96 PHAN KẾ BÍNH TRỌN ĐƯỜNG          37,300
97 PHAN LIÊM TRỌN ĐƯỜNG          33,800
98 PHAN NGỮ TRỌN ĐƯỜNG          33,000
99 PHAN TÔN TRỌN ĐƯỜNG          33,000
100 PHAN VĂN TRƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG          35,200
101 PHAN VĂN ĐẠT TRỌN ĐƯỜNG          57,200
102 PHẠM HỒNG THÁI TRỌN ĐƯỜNG          83,600
103 PHẠM NGỌC THẠCH TRỌN ĐƯỜNG          65,000
104 PHẠM NGŨ LÃO PHÓ ĐỨC CHÍNH TRẦN HƯNG ĐẠO        51,200
TRẦN HƯNG ĐẠO NGUYỄN THỊ NGHĨA        51,200
NGUYỄN THỊ NGHĨA NGUYỄN TRÃI        70,400
105 PHẠM VIẾT CHÁNH TRỌN ĐƯỜNG          44,000
106 PHÓ ĐỨC CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG          63,200
107 PHÙNG KHẮC KHOAN TRỌN ĐƯỜNG          38,400
108 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH TRỌN ĐƯỜNG          77,000
109 THI SÁCH TRỌN ĐƯỜNG          57,200
110 THÁI VĂN LUNG TRỌN ĐƯỜNG          79,700
111 THẠCH THỊ THANH TRỌN ĐƯỜNG          35,200
112 THỦ KHOA HUÂN NGUYỄN DU LÝ TỰ TRỌNG        88,000
LÝ TỰ TRỌNG LÊ THÁNH TÔN        88,000
113 TRẦN CAO VÂN TRỌN ĐƯỜNG          63,200
114 TRẦN DOÃN KHANH TRỌN ĐƯỜNG          33,000
115 TRẦN HƯNG ĐẠO QUÁCH THỊ TRANG NGUYỄN THÁI HỌC        68,900
NGUYỄN THÁI HỌC NGUYỄN KHẮC NHU        76,000
NGUYỄN KHẮC NHU NGUYỄN VĂN CỪ        58,700
116 TRẦN KHÁNH DƯ TRỌN ĐƯỜNG          32,000
117 TRẦN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG          32,000
118 TRẦN NHẬT DUẬT TRỌN ĐƯỜNG          32,000
119 TRẦN QUANG KHẢI TRỌN ĐƯỜNG          38,700
120 TRẦN QUÝ KHOÁCH TRỌN ĐƯỜNG          33,400
121 TRẦN ĐÌNH XU TRỌN ĐƯỜNG          31,200
122 TRỊNH VĂN CẤN TRỌN ĐƯỜNG          37,400
123 TRƯƠNG HÁN SIÊU TRỌN ĐƯỜNG          19,500
124 TRƯƠNG ĐỊNH TRỌN ĐƯỜNG          88,000
125 TÔN THẤT THIỆP TRỌN ĐƯỜNG          68,200
126 TÔN THẤT TÙNG TRỌN ĐƯỜNG          63,200
127 TÔN THẤT ĐẠM TÔN THẤT THIỆP HÀM NGHI        79,200
HÀM NGHI VÕ VĂN KIỆT        63,200
128 TÔN ĐỨC THẮNG LÊ DUẨN CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH        89,300
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH      105,600
129 VÕ VĂN KIỆT TRỌN ĐƯỜNG          36,800
130 VÕ THỊ SÁU TRỌN ĐƯỜNG          56,000
131 YERSIN TRỌN ĐƯỜNG          63,800
132 NGUYỄN HỮU CẢNH TÔN ĐỨC THẮNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM        79,200
Dịch vụ xem thêm

Bảng Giá Đất Quận 2 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 2 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 3 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 3 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 4 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 4 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 5 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 5 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 6 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 6 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 7 Từ 2019 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 7 Từ 2019 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 8 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 8 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 9 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 9 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 10 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 10 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 11 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 11 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận 12 Từ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận 12 Từ 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận Tân Phú 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Tân Phú 2015 - 2020

Tư Vấn Cách Tính :Thuế Nhà Đất,Thuế Thu Nhập Cá Nhân,Thuế Trước Bạ,Thuế Chuyển Đổi Mục Đích,Thuế Hợp Thức Hóa Nhà Đất Để Lên Sổ Hồng, Tư Vấn Thuế Cho Tặng, Thuế Chuyển Nhượng Mua Bán Nhà Đất

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận Thủ Đức 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Thủ Đức 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Thủ Đức 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận Bình Thạnh 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Bình Thạnh 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Bình Thạnh 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận Phú Nhuận 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Phú Nhuận 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Phú Nhuận 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận Bình Tân 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Bình Tân 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Bình Tân 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Quận Gò Vấp 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Gò Vấp 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Quận Gò Vấp 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Huyện Hóc Môn 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Hóc Môn 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Hóc Môn 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Huyện Huyện Nhà Bè 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Huyện Nhà Bè 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Huyện Nhà Bè 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Huyện Củ Chi 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Củ Chi 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Củ Chi 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Huyện Cần Giờ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Cần Giờ 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Cần Giờ 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

Bảng Giá Đất Huyện Bình Chánh 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Bình Chánh 2015 - 2020

Bảng Giá Đất Huyện Bình Chánh 2015 - 2020

0914 78 78 60 - Mr Nguyên

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 0914 78 78 60