Giá
: 300 Trăm nghìn/m²
Diện tích:
: 300m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
27/04/2019
Giá
: 16000000 Triệu
Diện tích:
: 200m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
07/04/2019
Giá
: 16 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
21/03/2019
Giá
: 26 Triệu
Diện tích:
: 520m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
14/12/2018
Giá
: 42 Triệu
Diện tích:
: 700m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
28/11/2018
Giá
: 23.5 Triệu
Diện tích:
: 470m²
Quận/huyện
Nam Từ Liêm , Hà Nội
21/11/2018
Giá
: 16.8 Triệu
Diện tích:
: 168m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
20/11/2018
Giá
: 30000000 Triệu
Diện tích:
: 500m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
20/11/2018
Giá
: 6 Triệu
Diện tích:
: 127m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
17/10/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
13/10/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: 1000m²
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
13/10/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: 1000m²
Quận/huyện
Mê Linh , Hà Nội
12/10/2018
Giá
: 50000 Triệu
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
08/10/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
07/09/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
07/09/2018
Giá
: Liên hệ
Diện tích:
: Không xác định
Quận/huyện
Bắc Từ Liêm , Hà Nội
05/09/2018